woman by the psychologist

Bireysel Psikoterapi

 

Kişilerin yaşamış olduğu psikolojik problemlere farklı psikolojik yöntemler kullanılarak yapılan müdahelelerdir. Çoğu insan hayatının bir döneminde içinden çıkılmaz hal alan bazı durumlarla karşılaşabilir. Bu bazen depresyon bazen panik atak bazen de sosyal fobi olabilir. Yaşamış olduğunuz sorun her ne olursa olsun düzenli bir psikolojik yardım sorunlarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır.Bireysel psikoterapide kişinin yaşamış olduğu sorunun ne olduğunu anlamak için ilk seansta ayrıntılı geçmiş öyküsü alınır. Daha sonra ortaya çıkan tabloya göre kişiye özel bir terapi planı hazırlanır ve o terapi planı üzerinden hareket edilir.Terapi esnasında psikolojik testler ve ilerleyen süreçte farklı davranışsal ödevler verilir. Psikoterapi de amaç kişinin farkındalık düzeyini artırmak ve yaşamış olduğu soruna göre hassasiyetini azaltmaya yönelik adımlar atmaktır.

 

emdr

EMDR Terapi

Her terapi yaklaşımının psikopatolojinin etyolojini açıklarken bir temeli, görüşü, teorisi vardır. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne (AIP) dayanmaktadır.Bu modelin temel varsayımı, anı ağı içerisinde adaptif şekilde işlenemeden depolanan olumsuz yaşam olaylarının, bir başka deyişle travmatik anıların, psikolojik-psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasının altında yatan sebep olduğudur.Dolayısı ile patolojinin geçmişte yaşanan olumsuz yaşam olaylarının etkisi ile ortaya çıktığını varsaymaktadır. Bu teoriyi inceleyen araştırmalardan biri, Amerika’da Kaiser Permanente Sağlık Kuruşu’nun sonrada Dünya Sağlık Örgütü’nün de (WHO) katıldığı ve toplam 50.000’nin üzerinde katılımcı ile yürütülmüş olduğu Olumsuz Çocukluk Olayları ( Adverse Childhood Experiences – ACE) Araştırması’dır. Çalışma çocukluk döneminde yaşanan olumsuz yaşam olaylarının” kişinin sağlığını nasıl etkilediğini araştırma üzere yürütülmüştür.”Olumsuz Çocukluk Olayları” çocukluk döneminde yaşanan fiziksel,psikolojik,cinsel istismar,duygusal ve fiziksel ihmal ve ev içindeki problemleri içeren 10 farklı kategoride ki travmatik anılar olarak tanımlanmaktadır. Çalışma, çocukluk döneminde yaşanan travmatik olayların, bireyin ilerleyen yaşamında yalnızca depresyon,travma sonrası stres bozukluğu,obesite,alkol ve made bağımlılığı gibi psikiyatrik rahatsızlıklara değil, aynı zamanda oto-immün bozukluklar,kanser, artirit,diabet,kalp krizi, kalp hastalıkları, böbrek hastalığı felç gibi tıbbi rahatsızlıklara neden olabildiğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları; tedavi söz konusu olduğunda da “travma” odaklı bir psikoterapi yaklaşımının hem ruh hem beden sağlığı için çok önemli bir role sahip olduğunu işaret etmektedir. Yetişkin ve gençlerin bugünkü problmlerin tedavisinde geçmiş travmaların etkilerinin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesinde ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından EMDR terapisi ilk sırada önerilen terapilerdendir.Ayrıca, önleyici tıp çalışmalarında yaşam olaylarının göz önünde bulundurulması; bireylerin sağlığı kazanması, sağlık politikalarının oluşturulması ve ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük fayda sağlayabileceğine işaret etmektedir.

hipnoz

Hipnoz – Hipnoterapi

 

Hipnoterapi, hipnoz yöntemi kullanılarak yapılan psikoterapötik müdahalelere denir. Hipnoz denilince insanların aklına ilk gelen şey uyuyacağıdır. Oysa ki hipnoz bir uyku değil tam aksine bir uyanıştır, uyku ile uyanıklık arasında bir trans halidir. Bilinç bazı yöntemlerle meşgul edilerek bilinçaltına telkinler verilir.Hipnoz esnasında istemediğiniz hiçbirşeyi söylemezsiniz, hiçbir davranışı yapmazsınız. Sadece yapılan uygulamanın sizin faydanıza birşey olduğunu bildiğiniz için buna uyum sağlarsınız. Hafif,orta ve derin olmak üzere üç hipnoz düzeyi vardır. Hafif düzey hipnozda olan biten herşeyin farkında olursunuz ve orta düzey hipnoz seviyesi için bir giriş gibidir. Orta düzey hipnoz, duygusal ve düşünsel değişikliklerin olduğu seviyedir. Hafif ve orta düzey hipnoza herkes girer.Derin hipnoz ise danışanın bedenin terapi odasında ama zihninin daha derinlerde olduğu seviyedir. Olan bitenin farkında değildir, bilinçaltının derinliklerinde hipnoterapistinde yönlendirmesi ile seyehat halindedir. Herkes derin hipnoza girmez, terapist ile danışan arasında ki güven ilişkisi oluşmuşsa kişi hafif düzeyden daha ileri seviyeler gidebilir. Hipnoterapi de önemli olan danışanın orta düzey hipnoza girmesi çünkü bir çok değişiklik bu seviyede olmaktadır. Hipnoz uygulandıkça kişinin derinleşmesinin arttığı gözlemlenmiştir, bazı insanlar hipnoza dirençli bazı insanlar ise hipnoza yatkındır ama her ikiside orta düzey hipnozu kolayca yakalayabilirler. Fakat zamanlamaları farklı olacaktır.

 

bosanma

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.
Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.
Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Cinsel

Cinsel Terapi

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik salt cinsel organlarla sınırlı değildir. Cinsellikle ilgili duygu, düşünce ve çok kere hatalı olabilen yerleşmiş inançlar vardır. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin bedensel ve psikolojik özellikleri ya da ikili ilişkilerin dinamikleri etkili olabilir. Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de onun gelişmesine neden olan etkene göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olanlar birlikte incelenir. Kişiye ve sorununa etkin olacak psikoterapiler seçilir.

 

hiperaktivite1

Çocuk ve Ergen Terapisi

 

 

VIP ÖĞRETMENME TEKNİĞİ İLE TAKVİYE DERS ANLATIMLI PROGRAMLARIMIZ….

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÖNDER
Bize Mesaj Gönderin
Selam. Bize Mesaj göndermek için aşağıdaki gönder butonuna tıklayınız.