Aile Terapisi

Aile ve Evlilik Terapileri
evlilik2
“Aile Terapisi” terimi iki anlamda kullanılmaktadır:
 
1. Bireydeki psikolojik bir problemin veya psikiyatrik bozukluğun oluşumunu anlamak ve tedavisini yürütmekte kullanılan yöntemleri İfade eder. Bireyin sorununu çözmek için ailedeki ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması ve düzeltilmesi amaçlanır.
 
2. Aile üyeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan çatışma ve problemlerin ele alındığı ve düzeltilmeye çalışıldığı terapilerdir. “EVLİLİK TERAPİLERİ” de bu amaçla yapılan terapilerin içine girer.
 
Farkındalık
 
Aile tedavilerinde tüm aile sisteminin üzerinde durulur, evlilik tedavilerinde ise yalnızca çiftin arasındaki ilişkiler ele alınır. Aile terapisi terapistin aile bireylerini bir araya toplayıp onlara bir takım tavsiye ve nasihatlerde bulunduğu veya aile üyelerinin toplu olarak katıldığı oturumlarda sorunların konuşulması ile sınırlı bir süreç değildir. Aile terapisi insan sorunlarının nasıl oluştuğu ve nasıl aşılabileceğine dair temel varsayımları olan ve bu varsayımlara dayalı müdahale teknikleri kullanılan bir yaklaşım tarzıdır.
 
• Birbirine benzer ve farklı varsayım ve teknikleri içeren birden fazla aile terapisi yöntemi vardır. Aile ve evlilik terapisi alanında çok sayıda ekol olmakla birlikte tüm ekollerin ortak noktası, aile ile birey arasındaki ilişki ve etkileşimleri ele almalarıdır.
 
• Terapide daha çok aile üyelerinin veya eşlerin arasındaki iletişim sürecine odaklanılır.
 
• Aile tedavisi yaklaşımında terapi, bireysel ve grup terapilerinin birlikte kullanıldığı çeşitli tekniklerle sürdürülür.
 
Aile Tedavisinin Kullanım Alanları
 
Hemen her tür psikiyatrik bozuklukta, Ameğln “Psikoz’lar”, “Psikosomatik rahatsızlıklar”, “Alkol-madde kullanımı’, “Çocuklarda duygusal bozulduklar veya davranış bozukllukları’nda veya “Aile içi ilişki sorunları’nda” kullanılabilir. Özellikle kronik psikiyatrik bozuklularda aileler, hastalıkla ve hastalığın ailedeki bozucu etkisi İle baş etmede yoğun bir çaresizlik yaşamaktadır. O Aile terapisi sayesinde; hastalık ile birlikte yaşamayı Öğrenme ya da ortaya çıkan sorunlara yeni çOzümler bularak yeni bir dengenin kurulmasıyla bireyin İyileşmesi ve ailede de İşleyişin devamı sağlanır.
 
Evlilik Terapilerinde izlenen Yol
 
* Çiftlerin başvurma nedenleri ne olursa olsun, sorunu çözmeye başlamadan önce evlilikleri tüm yönleriyle, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak değerlendirilir.
 
* Değerlendirme sürecinde, her İki taraftan da sorunu kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir.
 
* Her birinin çözüm konusundaki öneri ve düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir.
 
* Bu süreçte, eşlerin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını anlamak için her ikisine de bazı psikometrik testler ve evlilikteki sorunları ve şiddetini belirlemede bazı ölçekler uygulanır.
 
* Birleşik seanslarda eşlerin birbiriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı anlamlarda İşitilip işltilmedlğine bakılır.
 
* Evlilik terapisi; bir anlamda İletişimi öğrenmektir. Problem çözme becerileri kazandırır ve karşısındakini incitmeden nasıl tartışabileceğini eşlere öğreterek ilişkinin yeniden kurulmasına yardım eder.
 
 
Terapinin Süresi
 
evlilik1 Yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve çiftin/ailenin yaşamını nasıl etkilediğine ve ailede sorunların çözüm hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GÖNDER
Bize Mesaj Gönderin
Selam. Bize Mesaj göndermek için aşağıdaki gönder butonuna tıklayınız.